Group 5

Huiswerk:

We gaan meer aandacht besteden aan de tafels. Volgende week vrijdag gaan we kijken hoeveel sommen ze kunnen maken van de tafel van 3 en van 5. Wilt u thuis oefenen? Niet alleen op volgorde maar ook de tafel door elkaar. 

Hartelijk dank alvast!

Woordpakket 3

 

signaaldictee: 29 november 2017

 

Controledictee: 8 december 2017Activiteiten:

Welkom in de groep van juf Hetty en juf Annelies. 

 

De  groep bestaat uit 18 kinderen. Een leerling komt dit jaar alleen op de vrijdag fijn met ons meedoen. Dus eigenlijk bestaat de groep uit 19 kinderen. Het wordt weer een gezellig schooljaar waarin we hard aan het werk gaan met rekenen, taal, lezen en Engelse les en natuurlijk gaan we ook aan de slag met een heleboel andere vakken. 

November 2017

 

We zijn begonnen met mindfulness oftewel aandachtstraining. Hierbij gaan we oefenen om bewust, aandachtig en optimaal aanwezig te zijn.

Juf Yoka komt ons iedere maandag een training geven. Daarnaast oefenen we dit dagelijks. Wat wordt je daar heerlijk rustig van. 

 

De herfstvakantie is weer voorbij. De kinderen hadden voor de vakantie hard gewerkt en hebben in de vakantie weer goed uit kunnen rusten voor de komende periode.

Ook dit keer gaan we weer hard aan de slag.

Het is belangrijk dat de kinderen het huiswerk dat ze meekrijgen goed oefenen. Zowel het woordpakket als ook de tafels die vorig schooljaar zijn aangeboden dienen de kinderen te blijven oefenen thuis. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablets.

  

We gaan in de kring beginnen met " discussieren kun je leren". Hierbij gaan we oefenen hoe je met elkaar in gesprek gaat. Leren luisteren en leren dat iedereen een mening mag hebben. Deze mening leer je goed te onderbouwen en je leert je te verplaatsen in een ander. 

 

September/oktober 2017 

 

In groep 5 wordt voortgegaan op de basiskennis die in groep 4 is aangeleerd, zoals bij rekenen leren we deelsommen maken met behulp van de tafels.Ook keersommen  met hogere getallen zoals 40x7. Waren de sommen in groep 4 tot 100, nu gaan we verder met sommen tot 1000 en hoger. Met lezen wordt nu sterker ingezet op het begrijpend lezen. Hierbij worden verschillende manieren (strategieen) aangeboden. Er wordt verder ingegaan op de wereldorientatie gericht op de omgeving. De kinderen krijgen net zoals in groep 4 weer huiswerk mee en ze gaan een spreekbeurt voorbereiden. 

 

 

      Donderdag 23 november hebben we een taartje gegeten omdat juf Annelies officieel bij het Merkelbachteam hoort! Heel leuk!